Tyvärr ser det ut som om det inte blir en fortsättning för Lundaland nästa programperiod!

 

Strategin för perioden 2023-2027 är färdig!

Lundaland har arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden sen 2009.  För att fortsätta arbetet och ta del av nya medel har vi tagit fram en ny lokal utvecklingsstrategi – en strategi som visar vilka behov och förutsättningar vårt leaderområde har samt vilka mål vi vill uppnå.

Strategiarbetet tar avstamp från det arbete som gjorts i Lundaland sen 2009 och framåt. Under våren och början av sommaren 2021 har vi genomfört workshops och samlat in enkätsvar för att få inspel till att bygga den nya strategin. Efter många månaders skrivande, workshops, dialogmöten, enkäter och mer skrivande är strategin äntligen klar! Du hittar den här.

Leadermetoden bygger på ett lokalt engagemang och det är viktigt att strategin speglar alla som bor i leaderområdet, som arbetar här och som på olika sätt färgar den här platsen. Målet är att strategin ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

STORT TACK till alla som medverkat!

 

Tidplan för strategiarbetet

2021

7, 14, 15 och 30 juni – Tematiska Workshops
15 juni – 15 aug – Skrivartid
13 aug- 15 sept – Strategin skickas ut för synpunkter och inspel
15 sept – 1 okt – Tid för kompletteringar och renskrivning
1 – 15 okt – Granskning och inskick till Jordbruksverket

2022
dec 21 – jan 22 – Eventuella kompletteringar till strategin
juni – Meddelande från jordbruksverket om prioritering och budgetfördelning
juni- okt – Eventuell komplettering av strategier inför startbeslut
15 okt – Ansökan om att starta leaderområde

2023
Jan – Start av ny programperiod