Rapporter

Den ideella föreningen Lundaland arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Här kan du läsa lägesrapporten 2022: Lägesrapport 2022

Här kan du läsa lägesrapporten 2021: Lägesrapport 2021

Här kan du läsa lägesrapport 2020:Lägesrapport 2020

Våren 2019 genomfördes en halvtidsutvärdering för att utreda måluppfyllelsen.

Ladda ner rapporten Halvtidsutvärdering