LAG-möten

LAG (Local Action Group) utgör styrelsen för Leader Lundaland. LAG bedömer vilka projekt som ska beviljas projektstöd och leder utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. LAG har beslutsmöten 4-6 gånger per år.

LAG-möten 2022

  • Nästa möte är den 1 september. En komplett ansökan måste vara leaderkontoret tillhanda 4 veckor innan mötet för att bli behandlad.