Kreativa Lundaland

Just nu har vi två paraplyprojekt där föreningar, organisationer och/eller företag i samverkan kan söka upp till 30 000 kr.

De här projektstöden har en förenklad ansökningsprocess och snabbare beslut och utbetalningar än större ”vanliga” projekt.

Det måste vara minst två samarbetspartners som söker tillsammans.

Kontakta kontoret för att veta mer: yvette.barring@lundaland.se

Kreativa idéer mat & dryck

Det här paraplyprojektet riktar sig främst till de som är med i det transnationella projektet Eat Lundaland. Andra producenter, företagare och föreningar som arbetar med odling, förädling och beredning av lokal mat och dryck är också välkomna att söka.

Informationsblad – kreativa idéer mat & dryck

 

Kreativa bygder och föreningar Lundaland

Har din förening en idé ni vill testa? Kanske vill ni i er by genomföra en förstudie, anordna ett event eller utbildning? I paraplyprojektet ”kreativa bygder och föreningar Lundaland” kan föreningar, bygder och organisationer söka upp till 30 000 kr för att bidra till en levande landsbygd. Syftet med checkarna är att mindre aktörer ska kunna söka medel för att testa idéer för insatser som förbättrar by-bygde-, företag eller föreningsutveckling.

Informationsblad – kreativa bygder och föreningar

Ansökningsblankett Kreativa Lundaland

 Ansökningsblankett Kreativa Lundaland