Föreningen

Den ideella föreningen Lundaland arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Föreningens ändamål är att stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap, öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland samt främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv. Detta genom att genomföra Lundalands utvecklingsstrategi för 2014-2020. Föreningen är ideell, allmännyttig samt politiskt och religiöst obunden.

Lundaland har ett bemannat kontor som bland annat erbjuder stöd både när det gäller ansökan, genomförande och slutrapport.

Styrelsen

Lokalt ledd utveckling i Lundaland leds av LAG Lundaland (styrelsen) som består av lokala representanter från privat, ideell sektor och offentlig sektor. Arbetet leds av en ordförande som har ett övergripande ansvar för att verksamheten drivs på ett tillfredsställande sätt. Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas medel samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.
Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten och ansvarar för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling i Sverige. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Vad är Lundaland

Området Lundaland i Skåne sträcker sig från Öresund i väster till Romeleåsen i öster. Från grannarna på Söderslätt i söder till grannarna i MittSkåne i norr. Med en färgstark historia, spännande kultur, fantastisk natur, småkärnig stadsnära landsbygd och vidsträckta vidder bjuder Lundaland på en fantastisk utvecklingspotential. Kommuner som omfattas är Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och södra Eslöv.