Eat Lundaland

Eat Lundaland är även en del av LocalEat ett internationellt samverkansprojektet mellan sex leaderområden från fyra europeiska länder som pågår mellan 2019 och 2023. Ett internationellt samarbete som för oss närmre andra länder med liknande ambitioner. Det ger Eat Lundaland en unik möjlighet att utbyta ideér och erfarenheter i vår strävan mot ett mer hållbart lokalt matsystem.

Läs mer om projektet här.