Hör gärna av dig till oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge
Postadress: Lundaland c/o Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

Uppgifter som skickas till Leader Lundaland blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Yvette
Verksamhetsledare
Yvette Bårring

Tel: 0709 73 93 83
Länk e-mail: Yvette Bårring

Helén
Handläggare
Helén Knutsdotter

Tel: 0709-739376

Länk e-mail: helen.knutsdotter@lundaland.se

Projektledare
Edith Salminen

Tel: 072-8381563
Länk e-mail: Edith Salminen

Projektledare
Linda Dahl

Tel: 070-7344136
Länk e-mail: Linda Dahl