Bli medlem i Lundaland

Som medlem i Lundaland ideell förening har du rösträtt på årsmötet och kan på så sätt påverka föreningens arbete.

Medlemsavgiften är 100 kr för privatperson eller 300 kr för en organisation. Betala till bankgiro 369-3009 och ange ”medlemskap + år” och namn på er eller er organisation.

För att ha rösträtt måste du ha betalt ditt medlemskap en månad innan årsmötet. Årsmöte 2021 hålls den 15 april kl. 19.00.

 

LAG uppmanar alla projektägare blir medlemmar i Lundaland – betala då in 300 kr.

Stadgar Lundaland Ideell Förening