Destination Lundaland

Projektet ”Destination Lundaland” är ett treårigt LAG-ägt projekt som ska kartlägga och utveckla Lundaland som besöksmål för att på sikt locka fler besökare från både när och fjärran. Projektet vänder sig till Lundalands aktörer och pågående och äldre leaderprojekt som verkar inom besöksnäring och destinationsutveckling. Genom att synliggöra området kommer inte bara besökare att få en bättre bild av vad som finns i området – förhoppningen är att aktörer även får upp ögonen för varandra och ser potentiella samarbeten i området.

Inom projektet anordnas bland annat nätverksträffar och utbildningar.

Kontakta projektledare Tina Jönsson om du vill veta mer: tina.jonsson@lundaland.se

Instagram: www.instagram.com/destinationlundaland/

Projektledare

Edith Salminen

Tel: 072-838 15 63

Email: Edith.Salminen@lundaland.se

Linda Dahl

Tel: 070-734 41 36

Email: Linda.Dahl@lundaland.se