Destination Lundaland

Destination Lundaland är ett treårigt leaderprojekt med syfte att kartlägga och synliggöra Lundaland som besöksmål. Vi vill helt enkelt hjälpa till att lyfta de besöksmål som finns runt om på landsbygden i området!

 

Projektet vänder sig till Lundalands aktörer och pågående och äldre leaderprojekt som verkar inom besöksnäringen. Det är föreningen Lundaland som tagit initiativ till projektet och det pågår från 2020-2023.

Läs mer om projektet här.