PROJEKT: Megalitic routes i Lundaland (Megalitic Lundaland)

Megalitic Lundaland vill lyfta det som skulle kunna benämnas som världens första Europaväg – en sträckning från norr till söder längs västra Skånes kust.

Längs västra Skånes kust finns det tydliga spår av nybyggare som flyttade in när isen började smälta efter senaste istiden för knappt 6000 år sedan. Dessa spår existerar i form av en stor mängd megalitgravar/stenåldersdösar. Dessa stenåldersmänniskor (yngre stenåldern) bar med sig fröet till det som utvecklats till vår moderna civilisation. Projektets uppgift är att lyfta det som skulle kunna benämnas som världens första Europaväg – en sträckning från norr till söder längs västra Skånes kust. Syftet med projektet är att identifiera besöksmål som är eller kan tillgängliggöras för besökare, främst gående eller cyklande men även till bilburna. Megalitic Lundaland vill skapa en kunskapsbas som kan förmedlas kring monumentens historia, funktion och relevans för framtiden. Målet med projektet är att levandegöra vår långa gemensamma europeiska historia genom att skapa upplevelser som förstärker besöksnäringen i Kävlinge kommun, Lundaland och sydvästra Skåne, där besökare och invånare inspireras att ta sig till dessa monument.

Insatsområde: 3

Fond: Landsbygdsfonden

Kommun: Kävlinge kommun

Journalnummer: 2022-321