PROJEKT: Kanotled på Kävlingeån

Den nya kanotleden innebär skapande av en ekologiskt och kulturellt inkluderande infrastruktur som möjliggör kanotturism för alla, såväl kanotturister som friluftsälskande medborgare och besökare, genom hela Kävlinge kommun.

Kanotleden möjliggör unika upplevelser på och utmed Kävlingeån/Lödde Å som är en av Skånes vackraste och friskaste åar. Många av dessa platser går inte att nå på annat sätt än via vattenvägen. Projektet tillgängliggör och fredar åns närområden, skyddar naturen, vårdar landskapet samt motverkar nedslitning på platser längs ån där en hel del nedskräpning sker idag och där olika behov idag görs som skapar otrevnad längs ån. Förhoppningen är att kanotleden leder till en stärkt besöksnäring i och omkring ån och skapar en ny form av närhet mellan stad och land genom att möjliggöra för nya företag att använda naturens egna scener och platser för olika former av verksamhet. Planerna är även att skapa en årlig å-festival i kombination med å-marknad. Den nya kanotleden innebär skapande av en ekologiskt och kulturellt inkluderande infrastruktur som möjliggör kanotturism för alla.

Insatsområde: 3

Fond: Landsbygdsfonden

Kommun: Kävlinge kommun

Journalnummer: 2021-1523