Leader Lundaland
LAG (styrelsen)

LAG, den lokala aktionsgruppen och styrelse i föreningen Lundaland, består av 15 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Per Erlandsson

Per Erlandsson

Nils-Ove Mårtensson

Marie Nilsson

Marie Nilsson

Joa Falke

Joa Falke

Tomas Persson

Johan Andersson

Johan Andersson

Stina Larsson

Stina Larsson

Christine Melinder

Ingrid Jönsson

Ingrid Jönsson

Anna Kristoffersson

Jessica Ulfgren

Sara Larsson

Claes Nilsson

Alma Sandberg

Alma Sandberg

Carmen Reinthaler

Anders Berngarn

Anders Berngarn

Emma Brehmer

Erland Persson

Björn Abelsson