Blog

Elkington Communication AB

Projektet ”Virtual Reality i besöksnäringen” (Förstudie)

Projektägare: Elkington Communication AB/SundTV

Projektets syfte är att studera hur Lundalands besöksnärings attraktionskraft kan stärkas genom att tillämpa senaste VR-teknik i 3D och 360 grader. Denna teknik ger besökarna en känsla av att själva fysiskt befinna sig i de lokaler och i de händelser som ska förevisas.

I projektet identifieras ca femton lokaler med historiska händelser fördelade på fem olika besöksmål i Lundaland. Dessa analyseras med avseende på teknikval, dramatisering och filmatisering.

Vidare studeras hur VR-punkterna kan göras tillgängliga för alla kategorier av besökare och hur besöksmålen kan knytas samman till upplevelseturer som tillfredsställer olika målgrupper som har krav på modern upplevelseteknik.