Bli medlem i Lundaland

Medlemsavgiften är 100 kr privatperson eller 300 kr för organisation. Inbetalning sker till bankgiro 369-3009, ange  ”medlemskap 2020” och namn.

Betala in innan den 21 mars så har du rösträtt på årsmötet som är den 21 april.

LAG uppmanar alla projektägare blir medlemmar i Lundaland – betala då in 300 kr.

Stadgar Lundaland Ideell Förening