Föreningen

Leader Lundaland arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs som en ideell förening – Leader Lundaland. LAG utgör föreningens styrelse. LAG sammanträder 6-7 ggr/år.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Lundaland.

Lundaland har ett bemannat verksamhetskontor som bland annat erbjuder stöd både när det gäller ansökan, genomförande och slutrapport.

Organisationen

Lokalt ledd utveckling i Lundaland leds av LAG Lundaland (styrelsen) som består av lokala representanter från privat, ideell sektor och offentlig sektor.

Arbetet leds av en ordförande som har ett övergripande ansvar för att verksamheten drivs på ett tillfredsställande sätt.

LAG, den lokala aktionsgruppen utgör styrelsen i föreningen Leader Lundaland och består av 15 ledamöter och 3 ersättare från ideell, privat och offentlig sektor.
Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilja projekt som skall beviljas medel samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

Leader Lundaland
Vad är Lundaland

Området Lundaland i Skåne sträcker sig från Öresund i väster till Romeleåsen i öster. Från grannarna på Söderslätt i söder till grannarna i MittSkåne i norr. Med en färgstark historia, spännande kultur, fantastisk natur, småkärnig stadsnära landsbygd och vidsträckta vidder bjuder Lundaland på en fantastisk utvecklingspotential. Kommuner som omfattas är Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och södra Eslöv.

LAG LUNDALAND

LAG, den lokala aktionsgruppen, styrelsen i föreningen Lundaland består av 15 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Michael Sandin

Michael Sandin

Daniel Petterson

Daniel Petterson

Ingrid Jönsson

Ingrid Jönsson

Marlene Hassel

Marlene Hassel

Åsa Ekstrand

Åsa Ekstrand

Johan Andersson

Johan Andersson

Christer Wallin

Christer Wallin

Alma Sandberg

Alma Sandberg

Lundaland

Malin Olbe

Gunilla Fritsch

Gunilla Fritsch

Anders Berngarn

Anders Berngarn

Sara Ericsson

Sara Ericsson

Joa Falke

Joa Falke

Marie Nilsson

Marie Nilsson

Leader Lundaland

Yvette Bårring

Stina Larsson

Stina Larsson

Per Erlandsson

Per Erlandsson

Jöran Lindkvist

Jöran Lindkvist

Håkan Olsson

Håkan Olsson

Petter Nordvander

Petter Nordvander