LAG-möten

LAG (Local Action Group) utgör styrelsen för Leader Lundaland. LAG bedömer vilka projekt som ska beviljas projektstöd och leder utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. LAG har beslutsmöten 4-6 gånger per år.

LAG-möten 2020

  • LAG-möte 24 februari kl.15.00-17.00
  • Årsmöte 21 april kl.19.00 kallelse skickas ut till alla medlemmar