LAG-möten

LAG (Local Action Group) utgör styrelsen för Leader Lundaland. LAG bedömer vilka projekt som ska beviljas projektstöd och leder utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. LAG har beslutsmöten 4-6 gånger per år.

LAG-möten 2020

  • Årsmöte 21 april kl.19.00 kallelse skickas ut till alla medlemmar
  • LAG-möte 27 maj kl.17.00-19.00
  • LAG-möte 3 september (preliminärt)