LAG-möten

LAG (Local Action Group) utgör styrelsen för Leader Lundaland. LAG bedömer vilka projekt som ska beviljas projektstöd och leder utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. LAG har beslutsmöten 4-6 gånger per år.

LAG-möten 2019

  • 9 april
  • 15 maj
  • Årsstämma 9 april
  • 11 juni, kl. 17-19
  • 4 september, kl. 15-17
  • 4 december, kl. 17-19