LAG-möten

LAG (Local Action Group) utgör styrelsen för Leader Lundaland. LAG bedömer vilka projekt som ska beviljas projektstöd och leder utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. LAG har beslutsmöten 4-6 gånger per år.

LAG-möten 2022

  • Årsmöte 21 april kl.18.30 på Tirups Örtagård, anmäl dig till yvette.barring@lundaland.se
  • 17 maj kl.19.00-21.00
  • Övriga mötesdatum 2022 bokas den 17/5