LAG-möten

LAG (Local Action Group) utgör styrelsen för Leader Lundaland. LAG bedömer vilka projekt som ska beviljas projektstöd och leder utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. LAG har beslutsmöten 4-6 gånger per år.

LAG-möten 2021

  • Årsmöte 15 april kl.19.00.
  • 20 maj kl.15.00-17.00,
  • 31 augusti kl.17.00-19.00,
  • 18 oktober kl.15.00-17.00
  • 9 december kl.15.00-17.00