Beviljat

Home / Beviljat

Projektet "Virtual Reality i besöksnäringen" (Förstudie) Projektägare: Elkington Communication AB/SundTV Projektets syfte är att studera hur Lundalands besöksnärings attraktionskraft kan stärkas genom...