Nu börjar arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2027!

Vi behöver din hjälp – hur vill du att din landsbygd ska utvecklas?

Lundaland har arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden sen 2007.  För att fortsätta arbeta med lokalt ledd utveckling och ta del av nya medel behöver vi nu ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi – en strategi som visar på vilka behov och förutsättningar vårt leaderområde har samt vilka mål vi vill uppnå.

Leadermetoden bygger på ett lokalt engagemang och det är viktigt att strategin speglar alla er som bor i leaderområdet, ni som arbetar här och ni som på olika sätt färgar den här platsen. Målet är att strategin ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang. Vi vill att du berättar vad du tycker är viktigt att satsa på och hur de lokala EU-pengarna ska användas år 2023-2027!

Du kan anmäla dig till en eller flera av följande digitala träffar:

  • måndag den 7 juni kl 17-19.30 – Gemensamma lösningar på gemensamma problem
  • måndag den 14 juni kl 17-19.30 – Innovation, entreprenörskap och företagande
  • tisdag den 15 juni kl 17-19.30 – Miljö, natur och kultur
  • onsdag den 30 juni kl 17-19.30 – Ungas påverkan och delaktighet. Denna träff är särskilt för dig som är 13-24 år!
Nu tar vi fram nästa lokala utvecklingsstrategi!
Under 4 digitala träffar kan du bidra med dina tankar och erfarenheter och berätta vad du tycker är viktigt att satsa på.
🔗 Inbjudan tematräffar (pdf)
🔗 Länk till enkät
🔗 Sammanställning SWOT (pdf)

 Anmäl dig idag!

Psst! … om du inte har möjlighet att medverka på någon av träffarna så går det bra fylla i den här enkäten för att dela med dig av dina åsikter: Du hittar enkäten här >>

Tidplan

2021

7, 14, 15 och 30 juni – Tematiska Workshops
15 juni – 15 aug – Skrivartid
15 aug- 10 sept – Strategin skickas ut för synpunkter och inspel
1 sept – 1 okt – Tid för kompletteringar och renskrivning
1 – 15 okt – Granskning och inskick till Jordbruksverket

2022
dec 21 – jan 22 – Eventuella kompletteringar till strategin
juni – Meddelande från jordbruksverket om prioritering och budgetfördelning
juni- okt – Eventuell komplettering av strategier inför startbeslut
15 okt – Ansökan om att starta leaderområde

2023
Jan – Start av ny programperiod

Kontakt

Inspel, kloka tankar och frågor ställs till Helena Kurki som leder skrivarprocessen.
Du når Helena på: Helena.Kurki@bridgingthegap.se