Arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2027 är igång!

Lundaland har arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden sen 2009.  För att fortsätta arbeta med lokalt ledd utveckling och ta del av nya medel behöver vi ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi – en strategi som visar vilka behov och förutsättningar vårt leaderområde har samt vilka mål vi vill uppnå.

Leadermetoden bygger på ett lokalt engagemang och det är viktigt att strategin speglar alla som bor i leaderområdet, som arbetar här och som på olika sätt färgar den här platsen. Målet är att strategin ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang. 

 

Uktast 1 är ute på åsiktsrunda. Välkomna med era synpunkter! 

Strategiarbetet tar avstamp från det arbete som gjorts i leaderområdet Lundaland sen 2009 och framåt. Under våren och början av sommaren har vi genomfört workshops och samlat in enkätsvar för att få inspel till att bygga den nya strategin.

Med detta som bakgrund har vi gjort ett första utkast till strategin. Såklart vill vi veta vad ni som bor och verkar i området tycker!

Ge din feedback genom att fylla i detta formulär:

https://forms.gle/KvWRA1ibY2mdNjpY6

Det går också bra att mejla till info@lundaland.se för att lämna synpunkter och förslag.

Sista dag att skicka in dina synpunkter är den 15 september.

Tack på förhand för din medverkan!

 

Välkomna med era synpunkter!
Under våren har vi filat på ett första utkast till utvecklingsstrategin. Nu kan du lämna dina synpunkter på första delen av strategin. Följ länken nedan för att komma till svarsformuläret. Det går också bra att mejla dina kommentarer.
🔗 Utkast strategi 2023-2027 (pdf)
🔗 Bilaga 2 – SWOT (pdf)
🔗 Mejla oss!

Tidplan för strategiarbetet

2021

7, 14, 15 och 30 juni – Tematiska Workshops
15 juni – 15 aug – Skrivartid
13 aug- 15 sept – Strategin skickas ut för synpunkter och inspel
15 sept – 1 okt – Tid för kompletteringar och renskrivning
1 – 15 okt – Granskning och inskick till Jordbruksverket

2022
dec 21 – jan 22 – Eventuella kompletteringar till strategin
juni – Meddelande från jordbruksverket om prioritering och budgetfördelning
juni- okt – Eventuell komplettering av strategier inför startbeslut
15 okt – Ansökan om att starta leaderområde

2023
Jan – Start av ny programperiod

Kontakt

Inspel, kloka tankar och frågor ställs till Helena Kurki som leder skrivarprocessen.
Du når Helena på: Helena.Kurki@bridgingthegap.se